Twój koszyk
Kontakt z nami:   506 703 009

-20% na WSZYSTKO! Kod: RABAT20 + DARMOWA DOSTAWA DZIŚ!⏳

Regulamin Sklepu Internetowego Przytulniej.pl

§ 1: Postanowienia ogólne:

 1. Sklep www.przytulniej.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.przytulniej.pl.
 3. Każdy użytkownik decydując się na korzystanie z usług Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia i brzmienie. Zobowiązuje się tym samym do jego przestrzegania i poszanowania wszystkich zapisów w nim figurujących.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. W przypadku gdy którykolwiek z w.w. ogólnych warunków handlowych straci moc prawną, pozostałe klauzule obowiązują bez zmian.
 6. Użytkownik Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl zobowiązuje się do podania informacji osobowych w formularzu składania zamówień, wymaganych do zawarcia ważnej umowy sprzedaży. Muszą być one pełne oraz zgodne z prawdą. W przypadku podania błędnych danych osobowych, Klient jest odpowiedzialny za ewentualnie powstałe szkody, wynikające z tego faktu.

§ 2: Warunki korzystania ze sklepu internetowego www.przytulniej.pl:

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.przytulniej.pl prowadzony jest przez VD Przemysław Kwiatkowski z siedzibą: 50-504 Wrocław ul. Jesionowa 70/3, o numerze NIP: 577-191-70-70, REGON: 020851900.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zapoznanie się z asortymentem Sklepu Internetowego oraz składanie w nim zamówień, jest możliwe przez spełnienie określonych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzeń elektronicznych (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet.
  2. posiadanie sprawnej, aktualnej i wspieranej przeglądarki internetowej, umożliwiającej swobodne przeglądanie zasobów znajdujących się w sieci Internet.
  3. posiadanie aktywnego konta e-mail (poczty elektronicznej) i swobodny do niego dostęp, umożliwiający komunikację pomiędzy Sklepem Internetowym www.przytulniej.pl oraz Klientem.
 3. Korzystając ze Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl Klient zobowiązuje się do poszanowania przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. Włączając w to zasady dobrych obyczajów, szanowania innych użytkowników, Klientów Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl oraz podmiotów prawnych z poszanowaniem także ich dóbr osobistych.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl oraz wszystkich znajdujących się w nim treści, jest dopuszczalne jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Zabrania się dostarczania oraz przekazywania treści o charakterze bezprawnym w obrębie Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, tym samym umożliwiając korzystanie innym użytkownikom, Klientom i podmiotom w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 6. Zabrania się podejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w obrębie Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl niezamówionej informacji handlowej, zwanej także spamem.

§ 3: Zawieranie umowy sprzedaży:

 1. Przedstawione w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl oraz innych miejscach w Internecie i innych mediach, obrazy, reprodukcje i innego rodzaju produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem Klienta do przedstawienia oferty kupna, które Klient może składać przez formularz zamówienia online.
 2. Złożenie zamówienie przez Klienta w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy artykuł zamówiony w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl musi zostać skonfigurowany według życzenia Klienta. Przed zawarciem umowy należy dokładnie sprawdzić wszystkie możliwe sposoby konfiguracji, które mają wpływ na wysokość ceny końcowej produktu. Wszystkie ceny podawane są zawsze z podatkiem oraz nie uwzględniają kosztów wysyłki zamówienia.
 3. Dostępne w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl oferowane produkty, są jedynie wzorami, nie zaś oryginałami obrazów. Klient nie otrzymuje oryginału obrazu, a jedynie wiernie przedstawioną kopię, która jest przygotowana na wybranym medium oraz według określonej techniki.
 4. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli określone w nim produkty będą zawierały treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznymi z dobrymi obyczajami, czy też zasadami współżycia społecznego. 
 5. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie, jak również możliwości zmian wysokości kosztów związanych z dostarczeniem zamówienia do Klienta.
 6. Każdorazowo po złożeniu zamówienia przez Klienta, zostaje wysłana wiadomość e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej przez Klienta podczas składania zamówienia. Wiadomość zawiera podsumowanie jego zakupów oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia. Tym samym początek realizacji zamówienia, przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym zamówienie zostało prawidłowo opłacone, a sama płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.

§ 4: Warunki dostawy:

 1. Wszystkie zamówione produkty przez Klienta, wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej do 8 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania płatności, a odbiór osobisty jest niemożliwy. 
 2. Koszty związane z dostawą zamówienia wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w Konfiguratorze produktów jako cena końcowa. Koszt dostawy naliczany jest do każdego produktu i każdego zamówienia, niezależnie od formy dostawy oraz wybranych produktów.
 3. W przypadku dostawy zamówienia Klienta, które jest niezgodne z ustaleniami umowy powstałymi nie z winy Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, Klient zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia, który wynosi 2 tygodnie pod warunkiem, że nie zostało uzgodnione inaczej.

§ 5: Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu:

 1. Klient powinien sprawdzić stan wszystkich produktów w zamówieniu w chwili jej odbioru oraz w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki, bądź też rozpoznania śladów otwarcia opakowania, Klient nie powinien potwierdzać kurierowi odbioru przesyłki. W takiej sytuacji należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

§ 6: Warunki płatności:

 1. W Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl przyjmuje się jedynie przedpłatę za zamówienie, przekazaną za pośrednictwem serwisu internetowego PayU.pl – płatności online, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Płatności przy odbiorze gotówką lub czekiem nie są możliwe.
 3. Płatność jest zrealizowana po zaksięgowaniu wpłaty na konto, o czym Sklep Internetowy www.przytulniej.pl informuje Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

§ 7: Ograniczenie odpowiedzialności:

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego oraz szybkości działania systemu. Wiążą się z tym także możliwe błędy techniczne oraz elektroniczne, które powstały lub wystąpiły w trakcie procesu składania zamówienia, pod warunkiem, że są one spowodowane przez czynniki, na które Sklep Internetowy www.przytulniej.pl nie ma, nie miał oraz nie będzie miał wpływu.

§ 8: Prawo odstąpienia od warunków umowy sprzedaży:

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl jest serwisem, w którym realizowana jest produkcja na życzenie. Klient sam określa parametry zamówienia, poprzez wybór zdjęcia lub grafiki, materiału wykonania, rozmiarów wydruku, a także opcji wykończenia końcowego produktu. Produkcja realizowana jest od podstaw według zlecenia Klienta. Poza wyjątkami przedstawionymi w art.9 Regulaminu o Reklamacji oraz zwrotach, Klienta nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży.
 2. W związku z realizowaniem produkcji na życzenie, w przypadku zamówień w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (w trybie zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny), w następujących przypadkach:
  1. produktów przygotowanych i zrealizowanych na specjalne zamówienie Klienta. Mowa tutaj o produktach Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl takich jak fototapety, tapety, plakaty, obrazy, naklejki oraz innych produktów wykonywanych z galerii zdjęć dostępnych w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl.
  2. produktów przygotowanych i zrealizowanych, które mają być wykorzystywane w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. 

§ 9: Reklamacja i zwroty:

 1. W Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl jest udzielana 12-miesięczna rękojmia na zakupione produkty, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta na wskazany adres w formularzu zamówienia.
 2. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl jest odpowiedzialny względem Klienta w sytuacji gdy:
  1. produkt przekazany Klientowi posiada wadę zmniejszającą jego wartość i/lub użyteczność.
  2. produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Klient był zapewniony przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl.
  3. produkt został wydany Klientowi w stanie niekompletnym.

W w.w. przypadkach Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, który będzie spełniał kryteria umowy.

 1. Reklamacje mogą zostać uznane przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl, jeśli ta w przeciągu 2 tygodni od dostarczenia zamówienia, została zgłoszona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty, a sama reklamacja dotyczy zauważalnej wady produktu lub niewłaściwej jego dostawy do Klienta.
 2. Za podstawę reklamacji w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl nie można uznać nieznacznych odstępstw dostarczonego produktu od oferowanego produktu w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju oraz jakości podłoża, a w szczególności takich odstępstw, które są technologicznie niemożliwe do uniknięcia. Podstawami reklamowania produktu nie mogą być także różnice w barwie dostarczonego produktu do Klienta w stosunku do produktu odwzorowanego przez ekran urządzenia elektronicznego, z którego korzystał Klient podczas składania zamówienia. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl nie uznaje także reklamacji w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem przez Klienta bądź też jego nieumiejętnego montażu.
 3. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta zwrotu wadliwego towaru, jeśli zostanie mu dostarczony nowy produkt pozbawiony wad.

§ 10: Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego:

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, których nie można było przewidzieć. Podstawą odstąpienia od umowy w wyznaczonym terminie jest także ingerencja osób trzecich w strukturę Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, na skutek działań których uległy zmianie funkcjonalność, parametry Sklepu Internetowego oraz mechanizm związany ze składaniem zamówień oraz kształtowaniem cen.
 2. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji zamówień, które naruszają dobra osobiste osób trzecich i/lub zawierają jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, treści sprzecznych z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami, a także szeroko pojętych treści pornograficznych.

§ 11: Prawa autorskie:

 1. Zakupienie produktów dostępnych w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl nie jest równoznaczne z nabyciem jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl objęte są prawami autorskimi na całym świecie. W związku z tym, zarówno Klient jak i każdy inny użytkownik Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl nie jest upoważniony do produkcji, reprodukcji, rozpowszechniania, kopiowania, czy też powielania wszelkich treści i produktów.

§ 12: Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego www.przytulniej.pl:

 1. Użytkownik decydujący się na zarejestrowanie w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranej umowy kupna-sprzedaży.
 2. Dane osobowe Klienta, które zostały przekazane Sklepowi Internetowemu www.przytulniej.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (UODO) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz aktami im towarzyszącymi, znajdującymi zastosowanie.
 3. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania możliwości nieautoryzowanego i niepożądanego dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby trzecie.
 4. Dane osobowe Klientów przekazane do Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl nie są udostępniane podmiotom i osobom trzecim dla celów marketingowych.

§ 13: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, które odnoszą się do funkcjonowania serwisów oraz sklepów internetowych.
 2. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.